"Familie" Polnisch Übersetzung

DE

"Familie" auf Polnisch

PL
PL

"familia" auf Deutsch

DE

DE Familie
volume_up
{Feminin}

Stellen Sie eine gemeinsame Musiksammlung für die ganze Familie zusammen.
korzystać razem z całą rodziną ze wspólnej kolekcji plików muzycznych;
Auch Ihre Freunde, Familie und Kollegen können Sie in Kontaktgruppen organisieren.
Wśród grup kontaktów możesz mieć także grupy Znajomi, Rodzina i Współpracownicy.
Wie aber kam es, dass sich eine kambodschanische Familie 1977 in Vietnam wiederfand?
Jak kambodżańska rodzina znalazła się w 1977 roku w Wietnamie?

Beispielsätze für "Familie" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Germanwenn bei Ihnen eine Blutgerinnungsstörung bekannt ist oder in Ihrer Familie eine
owrzodzeniom żołądka lub jakimkolwiek innym chorobom przebiegającym z krwawieniem z
GermanZudem hemmt Dasatinib die Kinasen der SRC-Familie in subnanomolaren Konzentrationen.
Dodatkowo, dazatynib hamuje kinazy rodziny SRC w stężeniach subnanomolarnych.
GermanAlle grünen Länder in Lateinamerika gehen in Richtung einer kleineren Familie.
Wszystkie zielone kraje Ameryki Południowej posuwają się w kierunku mniejszych rodzin.
GermanDieses Zeug geht durch dich und den Körper deiner Familie - jede Woche.
Ta masa jedzenia jest pochłaniana przez ciebie i twoją rodzinę każdego tygodnia.
GermanSie besitzen großartige Fotos von Ihrer Familie, die Sie gern täglich sehen möchten?
Masz może kolekcję ulubionych zdjęć rodzinnych, które miło byłoby codziennie oglądać?
GermanWir haben es nicht so mit der Angst in unserer Familie aber ich war verängstigt.
W rodzinie staramy się nie być strachliwi, ale wtedy byłam przerażona.
GermanSie nutzen Ihren Computer regelmäßig zusammen mit Ihrer Familie und Freunden?
Z Twojego komputera regularnie korzystają członkowie rodziny lub znajomi?
GermanEr ist es leid, seine Freunde, seine Familie und seine Gemeinde bestatten zu müssen.
Ma dosyć chowania swoich przyjaciół, swojej rodziny, swojej społeczności.
GermanSogar meine Mutter -- ich habe es meiner Familie zu verdanken -- Eine Geschichte.
Tak samo moja matka -- zawdzięczam to rodzinie -- aaa moja historia...
GermanWenn es in unserer Familie ein Band gibt, dann verläuft es durch die Frauen.
Jeżeli w naszej rodzinie jest siła, to przechodzi z kobiety na kobietę.
GermanWenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen ein Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel (eine
W razie występowania u pacjenta lub w jego rodzinie niedoboru dehydrogenazy glukozo- 6 -
GermanVereinfachen Sie die Hausaufgaben, den Haushaltsplan und andere Aufgaben in der Familie.
Uprość prace domowe, przygotowywanie budżetu oraz inne obowiązki rodzinne.
GermanIch danke euch, und ich danke meiner Familie, weil sie alle kamen, um mich sprechen zu hören.
Dziękuję wam i dziękuję mojej rodzinie, ponieważ przyszli usłyszeć, jak mówię.
GermanDenn die Probleme der Welt, sollten nicht das Erbstück der menschlichen Familie sein.
Światowe problemy nie powinny być jedynym co pozostanie po ludzkości.
GermanAuch hofft er auf soziale und wirtschaftliche Verbesserungen für seine eigene Familie.
Ma też nadzieję na poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny.
Germanwenn bei Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie eine selten vorkommende Veränderung des
jeśli u pacjenta lub u jakiejś osoby z rodziny występuje „ zespół wydłużonego odstępu QT ”
GermanDas bedeutet, dass wir als Familie zusammenarbeiten müssen, wir müssen uns als solche auffassen.
Są dobre chwile, są interesujące chwile, jak również są też stresujące chwile.
Germanwenn bei Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie eine selten vorkommende Veränderung des
podczas jednoczesnego stosowania innych leków, zawierających następujące substancje czynne:
GermanInfektionen, verursacht durch Pilze der Fusarium Familie, die sich während einer Behandlung
Zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Fusarium, które nie reagują na amfoterycynę B
GermanEr liegt jenseits davon, wenn man wirklich gute Arbeitsbedingungen für die Familie vorfinden kann.
Różnica pojawia się dopiero tutaj wraz z dobrymi warunkami pracy w domostwie.