"erzielen" Polnisch Übersetzung

DE

"erzielen" auf Polnisch

DE erzielen
volume_up
[erzielend|erzielt] {transitives Verb}

1. "erreichen"

Diese Mitgliedstaaten konnten keine Einigung erzielen.
Te państwa członkowskie nie zdołały osiągnąć porozumienia.
Diese Mitgliedstaaten konnten keine Einigung erzielen.
Państwa członkowskie nie mogły osiągnąć porozumienia.
Diese Mitgliedstaaten konnten keine Einigung erzielen, und Schweden befasste am 27.
Wspomniane państwa członkowskie nie mogły osiągnąć porozumienia i w dniu 27 września 2007 r.
Ich muss die Ergebnisse sofort erzielen.
Muszę osiągać natychmiastowe rezultaty.
Der Rat erzielt grundsätzliches Einvernehmen über die Fusion der Exekutivorgane.
Rada osiąga zasadnicze porozumienie w kwestii połączenia organów wykonawczych.
Der Rat erzielt allgemeine Zustimmung zur gemeinschaftlichen Fischereipolitik.
Rada osiąga ogólne porozumienie w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

2. Sport: "Jahresbestzeit"

erzielen
volume_up
uzyskać {perf.Vb.}
Beachten Sie diese Richtlinien, um optimale Ergebnisse zu erzielen:
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przestrzegaj poniższych wskazówek:.
Dies hilft Ihnen, die beste Wirkung zu erzielen und das Risiko von Nebenwirkungen zu verringern.
To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Agopton jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Agopton ostrożnie.

3. Sport: "Punkt, Tor"

erzielen
Kinder die wiederstehen konnten erzielten durchschnittlich 250 Punkte mehr beim SAT (Scholastic Assessment Test) Das ist Wahnsinn!
Dzieci, które wytrwały, zdobyły 250 punktów więcej na teście SAT. ~~~ To całe mnóstwo.
erzielen
In diesem Fall versucht das System, möglichst viele Klicks für Ihr festgelegtes Budget zu erzielen.
W takiej sytuacji nasz system będzie się starał zdobywać największą możliwą liczbę kliknięć przy założonym budżecie.

4. Sport: "Rekord"

erzielen
erzielen
volume_up
ustanawiać {imperf. Vb.}

Synonyme (Deutsch) für "erzielen":

erzielen

Beispielsätze für "erzielen" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanBestmögliche Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie die Anweisungen genau befolgen.
Najłatwiej rozwiążesz problem, postępując ściśle według naszych instrukcji.
GermanBestmögliche Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie die Anleitung genau befolgen.
Najłatwiej rozwiążesz problem, postępując ściśle według naszych instrukcji.
GermanGröße: In der Regel erzielen Sie mit Anzeigen im Querformat die besten Ergebnisse.
Rozmiar: Z reguły szersze jednostki reklamowe mają większą skuteczność.
GermanUm einen dauerhaften Schutz zu erzielen, empfiehlt sich eine erneute Impfung nach 2 Jahren.
W celu zapewnienia ciągłej ochrony zaleca się ponowne szczepienie po 2 latach.
GermanIhr CPA sollte den Gewinn, den Sie mit jeder Akquisition erzielen, nicht übersteigen.
Koszt CPA nie powinien przekraczać zysku płynącego z każdego pozyskania.
GermanUnd eine Einigung für die Lagerung des CO2 zu erzielen, ist eine große Herausforderung.
Podobnie trudno będzie określić miejsce przechowywania takiej ilości CO2.
GermanMithilfe der folgenden Tipps können Sie beste Ergebnisse erzielen:
W celu uzyskania najlepszych efektów należy się kierować poniższymi wskazówkami:
GermanUm einen dauerhaften Schutz zu erzielen, empfiehlt sich eine erneute Impfung nach 6 Monaten.
W celu zapewnienia ciągłej ochrony zaleca się ponowne szczepienie po 6 miesiącach.
GermanVerwendet mehrere Signale und Antennen, um eine höhere Geschwindigkeit zu erzielen
Użycie wielu sygnałów i anten w celu zapewnienia lepszej szybkości
GermanBei einigen sehr spezifischen Keywords kann es vorkommen, dass sie keine Impressionen erzielen.
Niektóre bardzo szczegółowe słowa kluczowe mogą nie otrzymywać żadnych wyświetleń.
GermanVerwenden Sie das Tool Airbrush, um im Bild einen Airbrusheffekt zu erzielen.
Narzędzie Aerograf służy do tworzenia w obrazie efektu aerografu.
GermanDie genaue Befolgung der Anweisungen trägt dazu bei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Najłatwiej rozwiążesz problem, postępując ściśle według naszych instrukcji.
GermanSie sollten ein Upgrade auf Windows 7 durchführen, um eine optimale Multimedialeistung zu erzielen.
Najwyższy komfort pracy z multimediami na komputerze zapewnia system Windows 7.
GermanEine gesunde Lebensweise wird Ihnen dazu verhelfen, den größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.
Zdrowy styl życia również pomoże w osiągnięciu największych korzyści z leczenia.
GermanDie Software-Unternehmen erzielen 35 Prozent Ihrer Einkünfte allein aus solchen Software-Upgrades.
A firmy tworzące oprogramowanie osiągają 35 procent zysku tylko z tych aktualizacji.
GermanPausieren oder entfernen Sie die Keywords, die keine gute Leistung erzielen und z.
Wstrzymuj lub usuwaj słowa, które się nie sprawdzają (np.
Germanas 5 Das Ziel ist, durch Zusammendrücken der Haut einen festen Untergrund für die Injektion zu erzielen.
Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
GermanÜber Ihr AdWords-Konto bewerben Sie die Detailreinigung, da Sie hiermit die größten Einnahmen erzielen.
W AdWords reklamujesz sprzątanie dokładne, ponieważ na tej usłudze zarabiasz najwięcej.
GermanZusätzlich wird Ihnen eine gesunde Lebensweise dazu verhelfen, den größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.
Zdrowy styl życia również pomoże w osiągnięciu największych korzyści z leczenia.
GermanRhesusaffen, lässt sich jedoch mit menschlichem Typ I-Interferon eine pharmakodynamische Stimulation erzielen.
inicjuje sekwencję zdarzeń wewnątrzkomórkowych, w tym indukcję określonych enzymów.