"erschaffen" Polnisch Übersetzung

DE

"erschaffen" auf Polnisch

DE erschaffen
volume_up
{Verb}

erschaffen (auch: bilden, schaffen)
Wir können eine Zukunft erschaffen, in der sich Hoffnung auf Geschichte reimt.
Możemy stworzyć przyszłość, w której nadzieja rymuje się z historią.
"Wenn es so einfach ist, lebende Organismen zu erschaffen, warum dann nicht ein paar selbst erschaffen?"
„Jeśli tak łatwo jest tworzyć żywe organizmy, czemu nie stworzyć ich trochę samemu?”
Also machte er einen Versuch und begann künstliches Leben in den Rechenmaschinen zu erschaffen.
Więc postanowił spróbować stworzyć tę sztuczną biologię działającą wewnątrz maszyn.
erschaffen (auch: erzeugen, bilden, schaffen)
"Wenn es so einfach ist, lebende Organismen zu erschaffen, warum dann nicht ein paar selbst erschaffen?"
„Jeśli tak łatwo jest tworzyć żywe organizmy, czemu nie stworzyć ich trochę samemu?”
Beide vertrauen darauf, dass Menschen gerne Dinge erschaffen und dass wir gerne teilen.
Oba opierają się na założeniu, że ludzie lubią tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
Und dann beginnen wir damit, einen glücklichen Planeten zu erschaffen.
Wtedy zaczniemy tworzyć szczęśliwą planetę.
erschaffen (auch: schaffen)
volume_up
stwarzać {imperf. Vb.}
Po trzecie, często sami muszą stwarzać rynki.
Ich glaube um Glück zu finden, müssen wir es selber erschaffen.
Szczęście stwarzamy sobie sami.
Das kommt daher, dass unsere Fähigkeit, uns unseren Problemen zu stellen, nicht mit unserer Fähigkeit sie zu erschaffen, Schritt hält.
To wszystko, ponieważ nasza umiejętność stawiania czoła problemom nie nadąża za naszą zdolnością ich stwarzania.

Synonyme (Deutsch) für "erschaffen":

erschaffen

Beispielsätze für "erschaffen" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDas wird daran deutlich, wie Religionen Rituale um wichtige Gefühle erschaffen.
Ma to się również do sposobu organizowania rytuałów religijnych wokół ważnych uczuć.
GermanKeinen Geschäftsführer, keine verantwortliche einzelne Firma, die es erschaffen sollte.
Nie ma prezesa zarządu. ~~~ Nie ma jednej firmy odpowiedzialnej za tworzenie go.
GermanUnd es ist auch nicht wirklich genug, einfach nur fussläufige Taschen zu erschaffen.
Ale tak naprawdę nie wystarczy też samo stworzenie enklaw przyjaznych dla pieszych.
GermanAktuelle und alte Lieder zu nutzen, um daraus etwas neues zu erschaffen.
Coś podobnego robią dziś wasze dzieci. ~~~ Coś podobnego robią dziś wasze dzieci.
GermanDies sind zwei Kreaturen die erschaffen wurden, um gefährdete Arten zu retten.
To są dwa stworzenia, przyszły na świat, żeby ocalić zagrożone gatunki.
GermanUnd was erst, wenn man sehen will wie Van Gogh dieses Meisterwerk denn erschaffen hat?
Co, gdy chcecie zobaczyć jak Van Gogh właściwie tworzył swoje arcydzieła?
GermanIch habe mir selbst solche bindenden Mittel erschaffen, lange bevor ich wusste, was das ist.
Tworzyłem własne narzędzia zobowiązujące na długo przed dowiedzeniem się, czym są.
GermanWas Sie nicht sehen können, ist das Genie, das dies erschaffen hat: Massimo Tamburini.
Nie widzicie jednak geniusza, który to stworzył. ~~~ Massimo Tamburini.
GermanEs geht hier darum, einen Dinosaurier zu erschaffen, deshalb kommen wir nun zu "Jurassic Park".
Temat filmu to stworzenie dinozaura dochodzimy do tej części Parku Jurajskiego.
GermanIm Transportsektor erschaffen wir jetzt gerade dieses drahtlosen Geräte.
Już teraz tworzymy te urządzenia bezprzewodowe w sektorze transportowym.
GermanSie erschaffen selbst Leben auf den Planeten, erdähnliche Zustände, verbreiten Zivilisationen.
Mogą pielęgnować życie, terraformować planety i rozprzestrzeniać cywilizację.
GermanUnd alle Kreise in diesem Mann sind alle Zellen, die Ihren Körper erschaffen.
Zatem, dziesięć razy więcej komórek bakteryjnych niż ludzkich komórek w przeciętnym człowieku.
GermanEs zeigt wie Beobachtung, Neugier und Instinkt arbeiten um verblüffende Kunst zu erschaffen.
Pokazuje jak obserwacja, ciekawość i instynkt współgrają w tworzeniu niezwykłej sztuki.
GermanIch glaube um Glück zu finden, müssen wir es selber erschaffen.
Coś jak zebranie komitetu we własnej głowie, gdy zastanawiasz się, co robić.
GermanUnd er, ein sehr weiser Mann, sagte, "Wissen Sie, das Ziel Bhutans ist nicht, Glück zu erschaffen.
Ten mądry człowiek odpowiedział: "Celem Bhutanu nie jest tworzenie szczęścia.
GermanAber der Zeppelin war der größte bewegliche Gegenstand, den Menschen jemals erschaffen haben.
Zeppelin był największym ruchomym obiektem stworzonym przez człowieka.
GermanFür die Menschen auf diesen Bildern ist die Fotografie benutzt worden, um eine Fiktion zu erschaffen.
Dla ludzi na tych zdjęciach, zdjęcia zwykły być używane do budowania fantazji.
GermanWir haben Finanzmärkte erschaffen, die hochkomplex sind.
Stworzyliśmy system kredytów hipotecznych, z którym właściwie sobie nie radzimy.
GermanDeswegen, dachte sich Gott: "Nein, ich werde die Welt nur mit Mitgefühl erschaffen."
Pomyślał, "Wobec tego stworzę świat tylko ze współczuciem."
GermanSie müssen kein Ingenieur sein, um schöne Häuser, schöne Brücken oder schöne Gebäude zu erschaffen.
Nie trzeba być inżynierem, żeby budować piękne domy, mosty i inne budynki.