"beabsichtigen" Polnisch Übersetzung

DE

"beabsichtigen" auf Polnisch

DE beabsichtigen
volume_up
[beabsichtigend|beabsichtigt] {Verb}

beabsichtigen (auch: planen, entwerfen, projektieren)
volume_up
projektować {imperf. Vb.}
beabsichtigen (auch: planen, entwerfen, projektieren)
Frauen sollten angewiesen werden, ihren Arzt davon in Kenntnis zu setzen, wenn sie schwanger werden oder wenn sie beabsichtigen, während der Therapie schwanger zu werden.
Kobietom należy zalecić, aby poinformowały lekarza, jeżeli w trakcie leczenia zajdą w ciążę bądź zamierzają zajść w ciążę.
Informieren Sie Ihren Arzt unbedingt, wenn Sie stillen oder beabsichtigen, Ihr Kind zu stillen, bevor Sie INVANZ erhalten.
Ważne jest, aby pacjentka przed rozpoczęciem stosowania leku INVANZ poinformowała lekarza, jeśli karmi piersią lub zamierza karmić piersią.
Nach Beurteilung durch den behandelnden Arzt kann CIALIS bei Männern, die beabsichtigen, das Arzneimittel häufig (zweimal wöchentlich oder häufiger) einzunehmen, einmal täglich angewendet werden.
Preparat CIALIS można podawać raz na dobę mężczyznom, którzy zamierzają często go używać (dwa razy w tygodniu lub częściej), w oparciu o opinię lekarza.

Beispielsätze für "beabsichtigen" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanInformieren Sie Ihren Arzt, ob Sie stillen oder beabsichtigen zu stillen.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią.
GermanSprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie beabsichtigen, schwanger zu werden.
Kobiety zamierzające zajść w ciążę powinny o tym fakcie poinformować lekarza.
GermanWenn Sie stillen oder beabsichtigen zu stillen: → Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
Jeśli pacjentka karmi piersią lub myśli o karmieniu piersią: → powinna poradzić się lekarza.
GermanPersonen, die derzeit stillen oder die beabsichtigen zu stillen, sollten den Arzt informieren.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
Należy powiadomić lekarza prowadzącego o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę.
Germanwenn Sie beabsichtigen, schwanger zu werden, besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt, bevor Sie
Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
GermanSie dürfen Glubrava nicht einnehmen, wenn Sie stillen oder beabsichtigen zu stillen.
Pacjentki karmiące piersią lub planujące karmienie piersią nie powinny stosować leku Glubrava.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie stillen oder beabsichtigen, in der nächsten Zeit zu stillen.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
GermanSie dürfen Competact nicht einnehmen, wenn Sie stillen oder beabsichtigen zu stillen.
Pacjentki karmiące piersią lub planujące karmienie piersią nie powinny stosować leku Competact.
GermanSagen Sie Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
Należy poinformować lekarza o istniejącej lub planowanej ciąży.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt darüber, wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen schwanger zu werden.
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
GermanSuchen Sie bitte Ihren Arzt auf, falls Sie beabsichtigen, schwanger zu werden.
W przypadku planowania ciąży należy zasięgnąć rady lekarza.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger werden oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
Pacjentki, będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem.
GermanInformieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowanej ciąży.
Germanwenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje być w ciąży.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt darüber, wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen schwanger zu werden.
Przed zażyciem leku należy poinformować lekarza prowadzącego o istniejącej ciąży lub o planowanym zajściu w ciążę.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, glauben schwanger zu sein, oder beabsichtigen schwanger zu werden.
Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.
GermanDie Partner beabsichtigen zudem eine allmähliche Liberalisierung des Handels mit Agrarerzeugnissen und des Dienstleistungsverkehrs.
Partnerzy przewidują również stopniową liberalizację wymiany produktów rolnych oraz usług.
GermanBitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind/sein könnten oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.
GermanAuch wenn Sie beabsichtigen, Ihren Computer mehrere Tage lang oder länger nicht zu verwenden, sollten Sie ihn herunterfahren.
Należy to także zrobić, jeśli wiadomo, że komputer nie będzie używany przez co najmniej kilka dni.