"adäquat" Polnisch Übersetzung

DE

"adäquat" auf Polnisch

DE adäquat
volume_up
{Adjektiv}

1. Gehoben

Seitens des CHMP bestanden Bedenken darüber, dass die Wirksamkeit von ARXXANT in der klinischen Studie nicht adäquat nachgewiesen worden war.
CHMP wyraził obawę, że w badaniu klinicznym nie wykazano skuteczności preparatu ARXXANT w odpowiedni sposób.
Wundinfektionen sollten vor Anwendung von REGRANEX nachgewiesen und adäquat antibiotisch behandelt werden.
W przypadku stwierdzenia zakażenia w obrębie rany, przed użyciem preparatu REGRANEX należy zastosować odpowiednią terapię przeciwbakteryjną.
Das installierte Gerät nicht adäquat vor Umweltfaktoren zu schützen, kann für frühzeitiges Versagen oder dem Verfall der Produktgarantie sorgen.
Brak odpowiedniej ochrony zainstalowanego urządzenia przed czynnikami środowiskowymi może powodować przedwczesne usterki i utratę praw gwarancyjnych.
adäquat
volume_up
adekwatny {Adj. m.}

Beispielsätze für "adäquat" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDer CHMP hatte Bedenken, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis dieser Indikation nicht adäquat belegt werden konnte.
Obawy CHMP wzbudził fakt, że stosunek korzyści do ryzyka dla tego wskazania nie został wystarczająco potwierdzony.
GermanDie Blutzuckerwerte vor der Mahlzeit sollten zu Grunde gelegt werden, um zu beurteilen, ob die Dosis zur vorangegangenen Mahlzeit adäquat war.
Glikemia przed posiłkiem powinna by podstaw oceny dostosowania dawki poprzedzaj cej posiłek.
GermanWundinfektionen sollten vor Anwendung von REGRANEX nachgewiesen und adäquat antibiotisch behandelt werden.
W przypadku stwierdzenia zakażenia w obrębie rany, przed użyciem preparatu REGRANEX należy zastosować odpowiednią terapię przeciwbakteryjną.
GermanEs liegen keine Erfahrungen mit der Anwendung von Lisonorm bei schwangeren Frauen aus adäquat kontrollierten klinischen Studien vor.
Nie ma doświadczenia z odpowiednio kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu Lisonorm u kobiet w ciąży.
GermanDie kontrollierten Studien von SIFROL bei Patienten mit Restless Legs Syndrom waren im Allgemeinen nicht lang genug, um das Augmentations-Phänomen adäquat zu erfassen.
Kontrolowane badania oceniające skuteczność preparatu SIFROL w leczeniu pacjentów z zespołem niespokojnych nóg na
GermanDas installierte Gerät nicht adäquat vor Umweltfaktoren zu schützen, kann für frühzeitiges Versagen oder dem Verfall der Produktgarantie sorgen.
Brak odpowiedniej ochrony zainstalowanego urządzenia przed czynnikami środowiskowymi może powodować przedwczesne usterki i utratę praw gwarancyjnych.
GermanIm Fall einer Überdosis wird empfohlen, dass der Patient engmaschig medizinisch überwacht und unverzüglich adäquat symptomatisch behandelt wird.
W przypadku przedawkowania, zaleca się, aby pacjent był monitorowany w warunkach ścisłej opieki medycznej i aby natychmiast zostało wdrożone odpowiednie leczenie objawowe.
GermanDie Patienten sollten engmaschig überwacht werden, um sicherzustellen, dass die niedrigste zugelassene Dosis von Silapo angewandt wird, um die Symptome der Anämie adäquat zu kontrollieren.
Należy ściśle monitorowa pacjentów, aby zapewnić, że do kontroli objawów niedokrwistości stosowana jest najmniejsza zatwierdzona dawka Silapo.
GermanDie Patienten sollten engmaschig überwacht werden, um sicherzustellen, dass die niedrigste zugelassene Dosis von Retacrit angewandt wird,,um die Symptome der Anämie adäquat zu kontrollieren.
Należy ściśle monitorowa pacjentów, aby zapewnić, że do kontroli objawów niedokrwistości stosowana jest najmniejsza zatwierdzona dawka produktu Retacrit.
GermanDabei mussten die Patienten für eine ausreichend lange Dauer adäquat dosiert sein, um ein Ansprechen auf mindestens jede der drei maßgeblichen verfügbaren systemischen Therapien beurteilen zu können.
leczenie każdą z trzech głównych dostępnych form terapii układowej, pacjenci muszą otrzymać wystarczającą dawkę w odpowiednio długim czasie terapii.
GermanDie Anwendung von Kuvan sollte nur in Erwägung gezogen werden, falls eine strenge diätetische Behandlung die Phenylalaninblutspiegel nicht adäquat absenkt.
Należy rozważyć stosowanie produktu leczniczego Kuvan wyłącznie wówczas, jeżeli przestrzeganie ścisłego reżimu dietetycznego nie prowadzi do wymaganego zmniejszenia stężenia fenyloalaniny we krwi.
GermanPatienten sollten engmaschig überwacht werden, um sicherzustellen, dass die niedrigste zugelassene Dosis von Nespo angewandt wird, um die Symptome der Anämie adäquat zu kontrollieren.
Należy ściśle obserwować pacjentów, aby upewnić się, że w celu właściwego opanowania objawów niedokrwistości preparat Nespo podawany jest w najmniejszej akceptowanej dawce.
GermanPatienten sollten engmaschig überwacht werden, um sicherzustellen, dass die niedrigste zugelassene Dosis von Aranesp angewandt wird, um die Symptome der Anämie adäquat zu kontrollieren.
Należy ściśle obserwować pacjentów, aby upewnić się, że w celu właściwego opanowania objawów niedokrwistości preparat Aranesp podawany jest w najmniejszej akceptowanej dawce.
GermanDabei mussten die Patienten für eine ausreichend lange Dauer adäquat dosiert sein, um ein Ansprechen auf mindestens jede der drei maßgeblichen verfügbaren systemischen Therapien beurteilen zu können.
Aby ocenić odpowiedź na leczenie każdą z trzech głównych dostępnych form terapii układowej, pacjenci muszą otrzymać wystarczającą dawkę w odpowiednio długim czasie terapii.
GermanAndere Erkrankungen, die den Mineralstoffwechsel beeinträchtigen (wie Vitamin-D-Mangel und Hypoparathyreoidismus), sollten vor Beginn der Therapie mit ADROVANCE ebenfalls adäquat behandelt werden.
Należy również skutecznie wyleczyć inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D oraz niedoczynność przytarczyc), przed rozpoczęciem leczenia preparatem ADROVANCE.