"φυλλάδιο" Polnisch Übersetzung

DE

"φυλλάδιο" auf Polnisch

φυλλάδιο
Unser Team wurde informiert, dass die Übersetzung von „φυλλάδιο" fehlt.

Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Lerne weitere Wörter