Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfleri. (Basım yılı). Kitabın adı. Basım yeri: yayınevinin adı.
Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Yazarın soyadı, yazarın adı. Kitabın adı. Basım yeri: yayınevi adı, yayın yılı.
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Yazarın soyadı ve isminin baş harfleri. Kitabın ismi. Basım sayısı [1. basım değilse] Basım yeri: yayınevinin adı; yayın yılı.
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin