Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

นามสกุลของผู้เขียน, อักษรตัวแรกของผู้เขียน. (ปีที่ตีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่ีที่ตีพิมพ์:ชื่อของสำนักพิมพ์.
Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
นามสกุลของผู้เขียน, ชื่อของผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. สถานที่ตีพิมพ์: ชื่อของสำนักพิมพ์, ปีที่ตีพิมพ์.
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
ตัวอักษรเริ่มต้นและนามสกุลของผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. # ed.[ถ้าไม่ใช่ที่ 1] สถานที่ตีพิมพ์: ชื่อของผู้ตีพิมพ์; ปีที่ตีพิมพ์
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin