Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Apellido del autor, iniciales del autor. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de publicación: nombre de la editorial.
Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Apellido del autor, Primer nombre del autor. Título del libro. Lugar de la publicación: nombre de la editorial, año de la publicación.
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Apellido del autor e iniciales. Título del libro. nro. de edición [a excepción de la primera]. Lugar de publicación: nombre de la editorial; año de publicación.
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin