Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin