Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Achternaam van de auteur, initialen van de auteur. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever.
작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Achternaam van de auteur, voornaam van de auteur. Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Achternaam en initialen van de auteur. Titel van het boek. # druk (indien niet de eerste druk). Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin