Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Achternaam van de auteur, initialen van de auteur. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever.
作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Achternaam van de auteur, voornaam van de auteur. Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Achternaam en initialen van de auteur. Titel van het boek. # druk (indien niet de eerste druk). Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin