Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Amint látható ....
Jak można zauważyć na... , ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az adatok alapján ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Dane wykazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrákon látható, hogy ...
Z danych wynika, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...był dodatnio skorelowany z...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Ahogy várható volt ....
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statystyki pokazują, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikák szerint ...
Według statystyk...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisztikai szempontból ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen