Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Amint látható ....
...에서 보다시피, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az adatok alapján ...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrákon látható, hogy ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Ahogy várható volt ....
예상 했던 데로, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
통계자료에 따르면...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikák szerint ...
통계에 의하면,
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisztikai szempontból ...
통계적으로 말하면,
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen