Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Amint látható ....
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az adatok alapján ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrákon látható, hogy ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...estis pozitive korelaciita kun...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Ahogy várható volt ....
Kiel antaŭdiris,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
La statistikoj montras, ke...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikák szerint ...
Laŭ la statistiko...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisztikai szempontból ...
Statistike parolante...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen