Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Amint látható ....
从...可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen