Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

...'den görülebileceği üzere ...
To může být vidět z..., že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Jak je možno vidět z..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Zdá se, že údaje naznačují...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Sayılar gösteriyor ki ...
Čísla ukazují, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Z údajů je zřejmé, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...pozitivně koreloval(a) s...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Tahmin edildiği üzere ...
Jak se dalo předpokládat,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

İstatistikler gösteriyor ki ...
Dané statistiky ukazují, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiklere göre ...
Podle daných statistických údajů...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statisticky řečeno...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen