Thai | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

To může být vidět z..., že...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak je možno vidět z..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Zdá se, že údaje naznačují...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Čísla ukazují, že...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z údajů je zřejmé, že...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Některé pozoruhodné výsledky byly...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Výsledky této studie ukazují, že...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...pozitivně koreloval(a) s...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak se dalo předpokládat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Dané statistiky ukazují, že...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Podle daných statistických údajů...
ตามสถิติ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisticky řečeno...
พูดอย่างสถิติ
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen