Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
To může být vidět z..., že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak je možno vidět z..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Zdá se, že údaje naznačují...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Čísla ukazují, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z údajů je zřejmé, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Výsledky této studie ukazují, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak se dalo předpokládat,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Dané statistiky ukazují, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ตามสถิติ...
Podle daných statistických údajů...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
พูดอย่างสถิติ
Statisticky řečeno...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen