Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Det framgår av ... att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากที่เคยเห็นจาก...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Siffrorna avslöjar att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... var positivt korrelerade med ....
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
อย่างที่ทำนายไว้...
Som förutspått, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statistiken visar att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ตามสถิติ...
Enligt statistiken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
พูดอย่างสถิติ
Rent statistiskt sett ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen