Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Din faptul că...reiese...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากที่เคยเห็นจาก...
După cum putem observa din...,....
Beschreibung der Ausgangsdaten
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Datele par să sugereze faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
อย่างที่ทำนายไว้...
După cum am anticipat,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statisticile demonstrează faptul că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ตามสถิติ...
Conform statisticilor...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
พูดอย่างสถิติ
Din punct de vedere statistic...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen