Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Dane wykazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z danych wynika, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...był dodatnio skorelowany z...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statystyki pokazują, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ตามสถิติ...
Według statystyk...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
พูดอย่างสถิติ
Statystycznie rzecz biorąc...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen