Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

A partir de... se puede observar que...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Como se puede ver en...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Los datos parecen sugerir que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschreibung der Ausgangsdaten
La figuras revelan que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Con base en las figuras se puede notar que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Varios resultados relevantes fueron...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... fue asociado positivamente con...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Como se predijo...
Tahmin edildiği üzere ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Las estadísticas muestran que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Según las estadísticas,...
İstatistiklere göre ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Desde el punto de vista estadístico...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen