Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

A partir de... se puede observar que...
Uit ... blijkt dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Como se puede ver en...
Zoals ... aantoont, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Los datos parecen sugerir que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La figuras revelan que...
De cijfers onthullen dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Con base en las figuras se puede notar que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Varios resultados relevantes fueron...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Los resultados del presente estudio demuestran que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... fue asociado positivamente con...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Como se predijo...
Zoals voorspeld, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Las estadísticas muestran que...
De statistieken tonen aan dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Según las estadísticas,...
Volgens de statistieken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Desde el punto de vista estadístico...
Statistisch gezien ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen