Hindi | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Det framgår av ... att ...
... से पता चलता है कि...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Enligt vad som framgår av ..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Uppgifterna verkar antyda att ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Siffrorna avslöjar att ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Några anmärkningsvärda resultat är ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Resultaten från denna studie visar på att ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... var positivt korrelerade med ....
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Som förutspått, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statistiken visar att ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt statistiken ...
आकड़ों के अनुसार
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Rent statistiskt sett ...
आकड़ों के अनुसार
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen