Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Это можно предположить, исходя из того, что...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Как можно заметить, исходя из..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Цифровые данные обнаруживают, что...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... хорошо сочеталось с ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Как мы и предполагали...
Tahmin edildiği üzere ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Статистика показывает, что...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Согласно статистике...
İstatistiklere göre ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Статистиически...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen