Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Это можно предположить, исходя из того, что...
Din faptul că...reiese...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Как можно заметить, исходя из..., ...
După cum putem observa din...,....
Beschreibung der Ausgangsdaten
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Datele par să sugereze faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Цифровые данные обнаруживают, что...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... хорошо сочеталось с ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Как мы и предполагали...
După cum am anticipat,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Статистика показывает, что...
Statisticile demonstrează faptul că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Согласно статистике...
Conform statisticilor...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Статистиически...
Din punct de vedere statistic...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen