Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Din faptul că...reiese...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
După cum putem observa din...,....
Amint látható ....
Beschreibung der Ausgangsdaten
Datele par să sugereze faptul că...
Az adatok alapján ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...a fost corelat pozitiv cu...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
După cum am anticipat,...
Ahogy várható volt ....
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statisticile demonstrează faptul că...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Conform statisticilor...
A statisztikák szerint ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Din punct de vedere statistic...
Statisztikai szempontból ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen