Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Din faptul că...reiese...
Uit ... blijkt dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
După cum putem observa din...,....
Zoals ... aantoont, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Datele par să sugereze faptul că...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
De cijfers onthullen dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...a fost corelat pozitiv cu...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
După cum am anticipat,...
Zoals voorspeld, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statisticile demonstrează faptul că...
De statistieken tonen aan dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Conform statisticilor...
Volgens de statistieken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Din punct de vedere statistic...
Statistisch gezien ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen