Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Din faptul că...reiese...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Beschreibung der Ausgangsdaten
După cum putem observa din...,....
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Datele par să sugereze faptul că...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...a fost corelat pozitiv cu...
...estis pozitive korelaciita kun...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
După cum am anticipat,...
Kiel antaŭdiris,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistikoj montras, ke...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Conform statisticilor...
Laŭ la statistiko...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Din punct de vedere statistic...
Statistike parolante...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen