Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Pode ser visto de/do/da...que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Como pode ser observado em/no/na...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Os dados sugerem que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
A figura revela que...
Dane wykazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
De acordo com as figuras, é evidente que...
Z danych wynika, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Alguns números significativos foram...
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Os resultados do presente estudo demostram que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...foi positivamente correlacionado com...
...był dodatnio skorelowany z...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Como previsto,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

As estatísticas mostram que...
Statystyki pokazują, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
De acordo com as estatísticas...
Według statystyk...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Estatisticamente falando...
Statystycznie rzecz biorąc...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen