Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Pode ser visto de/do/da...que...
Uit ... blijkt dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Como pode ser observado em/no/na...
Zoals ... aantoont, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Os dados sugerem que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
A figura revela que...
De cijfers onthullen dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
De acordo com as figuras, é evidente que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Alguns números significativos foram...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Os resultados do presente estudo demostram que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...foi positivamente correlacionado com...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Como previsto,...
Zoals voorspeld, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

As estatísticas mostram que...
De statistieken tonen aan dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
De acordo com as estatísticas...
Volgens de statistieken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Estatisticamente falando...
Statistisch gezien ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen