Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Uit ... blijkt dat ...
A partir de... se puede observar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Zoals ... aantoont, ...
Como se puede ver en...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Los datos parecen sugerir que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
De cijfers onthullen dat ...
La figuras revelan que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Varios resultados relevantes fueron...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... verhoudt zich positief tot ...
... fue asociado positivamente con...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Zoals voorspeld, ...
Como se predijo...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

De statistieken tonen aan dat ...
Las estadísticas muestran que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Volgens de statistieken ...
Según las estadísticas,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistisch gezien ...
Desde el punto de vista estadístico...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen