Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Dall'osservazione dei dati si registra...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Come si può osservare da...., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
I dati sembrano suggerire che...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschreibung der Ausgangsdaten
I grafici rivelano che...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dal grafico si rende evidente che...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Alcuni dati degni di nota sono...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... è direttamente proporzionale a...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Come già annunciato...
Tahmin edildiği üzere ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistica mostra che...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Secondo quanto emerge dalla statistica...
İstatistiklere göre ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Parlando in termini statistici...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen