Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Dall'osservazione dei dati si registra...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Come si può osservare da...., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
I dati sembrano suggerire che...
Dane te zdają się sugerować, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
I grafici rivelano che...
Dane wykazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dal grafico si rende evidente che...
Z danych wynika, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Alcuni dati degni di nota sono...
Kilka godnych uwagi wyników...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... è direttamente proporzionale a...
...był dodatnio skorelowany z...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Come già annunciato...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistica mostra che...
Statystyki pokazują, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Według statystyk...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Parlando in termini statistici...
Statystycznie rzecz biorąc...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen