Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

... से पता चलता है कि...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Beschreibung der Ausgangsdaten
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Các dữ liệu cho thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Beschreibung der Ausgangsdaten
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Đáng chú ý là...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... tỉ lệ thuận với...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Như dự đoán,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Số liệu chỉ ra rằng...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
आकड़ों के अनुसार
Theo như số liệu cho thấy,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
आकड़ों के अनुसार
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen