Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Amint látható ....
Beschreibung der Ausgangsdaten
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Az adatok alapján ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Ahogy várható volt ....
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A statisztikák szerint ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Στατιστικά μιλώντας...
Statisztikai szempontból ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen