Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen