Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen