Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Amint látható ....
Beschreibung der Ausgangsdaten
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Az adatok alapján ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La ciferoj malkaŝas, ke...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...estis pozitive korelaciita kun...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kiel antaŭdiris,...
Ahogy várható volt ....
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistikoj montras, ke...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Laŭ la statistiko...
A statisztikák szerint ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistike parolante...
Statisztikai szempontból ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen