Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Ĝi povas esti vidita de... tio...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschreibung der Ausgangsdaten
La ciferoj malkaŝas, ke...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...estis pozitive korelaciita kun...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kiel antaŭdiris,...
Tahmin edildiği üzere ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistikoj montras, ke...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Laŭ la statistiko...
İstatistiklere göre ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistike parolante...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen