Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Ĝi povas esti vidita de... tio...
... on nähtävissä, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La ciferoj malkaŝas, ke...
Luvut osoittavat, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...estis pozitive korelaciita kun...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kiel antaŭdiris,...
Kuten ennustettu, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistikoj montras, ke...
Tilastot näyttävät, että...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Laŭ la statistiko...
Tilastojen mukaan...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistike parolante...
Tilastollisesti puhuen...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen