Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Beschreibung der Ausgangsdaten
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen