Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschreibung der Ausgangsdaten
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen