Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Det kan ses ud fra... at...
To může být vidět z..., že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Zdá se, že údaje naznačují...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Figurerne afslører at...
Čísla ukazují, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z údajů je zřejmé, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Výsledky této studie ukazují, že...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... var absolut korreleret med...
...pozitivně koreloval(a) s...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Som forudset,...
Jak se dalo předpokládat,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statistikkerne viser at...
Dané statistiky ukazují, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
I følge statistikkerne...
Podle daných statistických údajů...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistisk set...
Statisticky řečeno...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen