Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Det kan ses ud fra... at...
Pode ser visto de/do/da...que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Os dados sugerem que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Figurerne afslører at...
A figura revela que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alguns números significativos foram...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... var absolut korreleret med...
...foi positivamente correlacionado com...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Som forudset,...
Como previsto,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statistikkerne viser at...
As estatísticas mostram que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
I følge statistikkerne...
De acordo com as estatísticas...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistisk set...
Estatisticamente falando...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen