Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

从...可以看出...
...'den görülebileceği üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
从...可以看出...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
这些数据可以表明...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Beschreibung der Ausgangsdaten
数据表明...
Sayılar gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
从这些数据可以看出...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
几个值得注意的结果是...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
目前研究结果表明...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

...的数字上升/下降/保持不变。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
与...有关的数据...上升/下降了
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...和...呈正相关
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
正如所预测的,...
Tahmin edildiği üzere ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
这一发现和X的论点是一致的,即...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
此发现进一步确认X的主张,即...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
与X的发现一致,...和...呈正相关
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

统计数据显示...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
根据数据统计,...
İstatistiklere göre ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
通过数据统计,可以看出...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
据数据统计,...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
据统计数据,我们可以推测...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen