Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Zusammenfassung einer Arbeit
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Tóm lại...
Abych to shrnul(a),...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Tóm lại...
Souhrnně lze říci,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Về tổng thể...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Nhìn chung...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... nás vede k závěru, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Vidíme tedy, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
... có thể giúp chứng tỏ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Nhìn nhận một cách khách quan...
Zároveň...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Klares Fazit
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit