Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Мы начали доклад с того, что...
Zusammenfassung einer Arbeit
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Összefoglalva, ...
Подводя итог...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Összefoglalva ...
Подводя итог...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Összességében ...
В целом...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Egészében véve ...
В общем...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Láthatjuk, hogy ...
Таким образом мы видим, что...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Все это указывает на то, что...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
A .... megértése segíthet felfedni ....
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Összevetve...
В балансе...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Klares Fazit
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Erklärung der Ziele einer Arbeit