Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Zusammenfassung einer Arbeit
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Összességében ...
总之,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Egészében véve ...
总体而言,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Összevetve...
权衡一下,...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Klares Fazit
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Erklärung der Ziele einer Arbeit